ER HJEMMEKONTORET FREMTIDENS KONTOR?

Der er ingen tvivl om, at hjemmearbejde er noget, der kan dele vandene. Hjemmearbejde er den sidste tid blevet påtvunget mange danskere, der har måtte arbejde hjemmefra grundet COVID-19 situationen. Det har sat helt ny krav om struktur for arbejdsdagen og den udbredte brug af hjemmearbejdspladser må forventes at fortsætte fremover og dermed blive en del af fremtidens kontorer.

FORDELE VED HJEMMEARBEJDE

Før Corona var hjemmearbejde eftertragtet som personalegode – og op til 81% anså dette som den bedste form for fleksibilitet i jobbet. Under Coronakrisen har det vist sig, at 85% rent faktisk har trives med at arbejde hjemmefra og at 46% fremover ønsker mere hjemmearbejde. Der er altså evidens for, at danskerne er positivt indstillet på at foretage dagens arbejdsopgaver inden for egne vægge – og flere virksomheder støtter efterhånden op om dette, ved at tilbyde deres ansatte et permanent og ergonomisk hjemmekontor.

Særligt fire fordele går igen:

1) PRODUKTIVITET

Ved at arbejde hjemme er du mindre eksponeret for forstyrrelser. Du får derfor bedre mulighed for fordybelse og bedre koncentration. Det betyder større produktivitet og effektivitet.

Undersøgelser viser, at hver gang du bliver forstyrret, vil du være mere end 20 minutter om at komme tilbage til den samme dybe koncentration. Det slider på vores kognitive system og gør os mentalt udbrændte.

Forskning peger ligeledes på, at medarbejdere der arbejder hjemmefra, er bedre til at udføre deres daglige opgaver. Hele 91 % føler, at de er mere produktive, end når de er på kontoret. En ny Gallupundersøgelse viser også, at ansatte, som arbejder hjemmefra 3-4 dage om ugen, er langt mere tilbøjelige til at “føle sig engageret” end de, som daglig arbejder på kontoret.

2) FLEKSIBILITET

Hjemmearbejde er ikke blot fleksibelt for medarbejderen men for hele organisationen. En fremtid med hjemmekontorer kan sågar åbne muligheder for helt nye positioner – fx en medarbejder med ansvar for ledelse af hjemmearbejdende personale. For organisationen er der også en del sparekroner at hente, da der ikke er behov for at huse alle medarbejdere på samme tid – og dermed er der kvadratmetre at sparre.

Endelig er der transportbesparelsen. At skulle undgå at sidde i kø på motorvejen eller sidde i en fyldt togkupé, gør at medarbejderen kan være mere fleksibel med sin arbejdstid. Man får mulighed for at tilrettelægge dagen således, at man ikke nødvendigvis behøver at sidde 8 timer i streg foran computeren, men i stedet kan arbejde på tidspunkter, der passer bedre ind i skemaet.

3) TRIVSEL

Muligheden for at kunne strukturere sin egen hverdag, giver frihed under ansvar. Denne form for frihed betyder ofte glade medarbejdere, hvor motivationen for at bevise sit værd hjemmefra, stimuleres af den gode indsats. Glade medarbejdere er lig høj produktivitet, og det kan i sidste ende pynte på bundlinjen.

4) ATTRAKTIVT

Fleksibilitet er noget som utrolig mange værdsætter. Hvis du som arbejdsgiver og/eller virksomhedsejer allerede i rekrutteringsfasen oplyser om muligheden for en hjemmearbejdsplads, vil du helt sikkert se en stigning i antal ansøgninger. Det åbner også op for muligheden for at hente kvalificerede medarbejdere fra andre dele af landet.

EN INVESTERING I FREMTIDEN

Fordelene ved hjemmekontor er mange – og muligheden for ekstra fordybelse taler for at give sine medarbejdere muligheden for at tilrettelægge sin arbejdsdag delvist hjemme. Som ved mange andre nye tiltag, kan der opstå udfordringer ved implementering af hjemmearbejdspladser.

Men overordnet set kan de fleste udfordringer imødekommes ved hjælp af forskellige redskaber:

1) KONTAKTEN

Muligheden for at sparre og samarbejde med kollegaer kan virke udfordrende, når alting foregår online. Hvis en eller flere personer primært arbejder hjemmefra i virksomheden, mister man uundgåeligt den sociale dynamik og i værste tilfælde går man glip af relevant information. Det kræver dermed nye arbejdsmetoder og måder at kommunikere på. En måde at imødekomme dette kan være at afsætte faste tider til f.eks. online statusmøder med afdelingen eller chefen.

2) KONTROLLEN

Som arbejdsgiver kan man være bekymret for, at ens medarbejder yder mindre hjemmefra. Men det bør man som udgangspunkt ikke være – tværtimod. I de fleste tilfælde viser medarbejderne faktisk en øget indsats, da de gerne vil vise at de kan arbejde efter frihed under ansvar. Mange trives i stedet ved at arbejde hjemmefra, og viser sig endda at være mere produktive, da der ikke er de samme restriktioner og larm som på arbejdspladsen.

3) INVESTERINGEN

For nogle er det nemt at flytte arbejdet hjem, hvis det eneste de skal bruge, er en computer og en internetforbindelse – for andre kræver det lidt mere. En hjemmearbejdsplads skal ses som en investering for virksomheden. Mange virksomheder har i forvejen værktøjerne til rådighed, så som kontorstole, hæve-/sænke borde, dock station og tastatur. Den eneste forskel er blot, at redskaberne ikke står på hovedkontoret, og dermed kun har værdi for den hjemmearbejdende person.

IMPLEMENTERING AF HJEMMEARBEJDSPLADSER

At arbejde mere hjemmefra nu og i fremtiden handler i bund og grund om at tillægge sig nye vaner og rutiner, både for virksomheder og den enkelte medarbejder. Og sådanne omstillinger kan tage tid. Dette år må siges at have været en udfordrende periode for mange, dog har det også været en lærerig proces, hvor vi er blevet klogere på både hjemmearbejdets ulemper samt mange fordele.

Her er tre gode råd til hvordan I bedst implementerer hjemmearbejde:

1) INDRET EN FAST HJEMMEARBEJDSPLADS

Beslut dig for et fast og uforstyrret sted at indrette din hjemmearbejdsplads. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv kan i forvejen være udfordrende, når arbejdsopgaverne flytter med hjem på matriklen. Derfor bør du se hjemmekontoret og kontoret som det samme, og det gøres bedst ved at indrette en fysisk og fast plads i hjemmet. Et sted man sætter sig for at arbejde og et sted man går fra, når man har fri.

2) SÆT NOGLE FASTE SPILLEREGLER

Se din hjemmearbejdsdag som en helt almindelig arbejdsdag og sæt nogle klare regler samt opgaver for dagen. Almindelige faste arbejdsrutiner vil hjælpe dig til at arbejde mere fokuseret og dermed også effektivt. Et godt råd, når du nu alligevel har mulighed for at arbejde uforstyrret, er at slå notifikationer fra på dine mails, sociale medier etc. Det gør din arbejdsdag langt mere effektivt.

3) FÅ BEVÆGET DIG I LØBET AF ARBEJDSDAGEN

Fordybelse på hjemmekontoret er super godt, og følelsen af at have været produktiv i løbet af arbejdsdagen føles tilfredsstillende. Men når du sidder på hjemmekontoret, får du ikke bevæget dig på samme måde. Det er derfor vigtigt at huske at holde pauser i løbet af arbejdsdagen. Det bedste er at holde færre, men længere pauser til at få bevæget kroppen lidt. Det kan være en gåtur rundt om huset eller 5 minutters hjemmemotion.

MULIGHEDER FOR FREMTIDENS KONTOR

At kunne arbejde fleksibelt og mobilt har vist sig at være nøglen i erhvervslivet under Coronakrisen. Vi er alle blevet tvunget til at tænke nye løsninger, for at få vores liv og økonomi til at være stabil. Derfor er der ingen grund til at forkaste idéen om hjemmearbejde i fremtiden – det handler nemlig om at finde den rette balance og tilpasse måden hvorpå den enkelte medarbejder trives og arbejder mest effektivt.

Hjemmearbejde er ikke for alle. Hvad man som medarbejder har behov for, for at kunne fordybe sig, er i sidste ende individuelt. Derfor bør hjemmearbejde primært være en valgfri mulighed for hver enkelte i fremtiden. Det åbner muligheden for at bruge fælles kontorområder til møder og deadline-orienteret arbejde, mens hjemmearbejde kan bruges til mere kreative opgaver eller fordybende arbejde.

Ét er i hvert fald sikkert. Hjemmearbejde bliver kun en succes, hvis rammerne er i orden. Hvis man som virksomhed vil sørge for at holde produktiviteten helt i top, så er en investering i gode arbejdsforhold i hjemmet en afgørende forudsætning.

Vil du høre mere? Vi kan rådgive din virksomhed omkring hjemmekontorer.
Book et gratis og uforpligtende møde ved at udfylde formularen nedenfor.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

  DET FÅR DU

  • Et uforpligtende og gratis møde

  • Professionel rådgivning af vores konsulenter

  • Hjælp til en ergonomisk indretning

  • Møbler til hjemmekontoret

  • Fokus på dine behov og ønsker

  • Rådgivning til et godt arbejdsmiljø

  • Et bredt sortiment af kvalitetsmøbler

  • Konkurrencedygtige priser

  SHOP MØBLER TIL HJEMMEKONTORET