SECONDHAND-MØBLER AF HØJ KVALITET

Hos Daarbak Bop Recycle har vi øje for mere bæredygtige løsninger. Vi tænker genanvendelse ind i et bredt perspektiv, og derfor opkøber og sælger vi brugte, secondhand-møbler, der er 100% i orden og af høj kvalitet. 

VI TAGER ANSVAR FOR MILJØET

Vi tager ansvar for miljøet – ikke fordi vi skal, men fordi vi vil. Når vi opkøber store partier fra virksomheder, der f.eks. er gået konkurs eller flytter i et nyt domicil, håndterer vi totaloprydningen med øje for mere bæredygtige løsninger. Vi tænker genanvendelse ind i et bredt perspektiv, og derfor sorterer og inddeler vi de opkøbte møbler i kategorier, som sikrer secondhand-møbler, der er 100% i orden og af høj kvalitet.

INDRETNING MED OMTANKE

Hos Daarbak Design har vi fokus på mere miljøvenlige løsninger. Vi ønsker at være en ansvarlig virksomhed og arbejder med et cirkulært værdisæt til gavn for både mennesker og miljøet. Vi kan rådgive og være din professionelle sparringspartner til en mere ansvarlig og miljøbevidst indretning. 

Del nyhed