FSC® GAVNER MILJØ, KLIMA, DYR OG PLANTER

I Daarbak Design sælger vi mange møbler af træ, som kommer fra skove i og udenfor Europa. Med vores FSC® Chain-of ­Custody-certifikat (NC-COC-013017/FSC Licens kode FSC-C157220) er vi med til at sikre naturen og de sociale forhold i de ansvarligt drevne skove, som træet kommer fra. Herudover er Daarbak Design medlem af FSC Danmark, som arbejder for at udbrede FSC® i Danmark og i Norden. Vi kan tilbyde et bredt udvalg af FSC-certificerede produkter, som lever op til private og offentlige indkøbskrav til mere bæredygtigt træ. Spørg efter FSC®, når du snakker med vores konsulenter.

HVAD ER FSC®

FSC® står for Forest Stewardship Council® og er en global non-profit organisation, der arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug. FSC® støttes af både NGO’er, virksomheder og sociale organisationer. Ifølge WWF Verdensnaturfonden er FSC® den mest troværdige og robuste certificeringsordning til ansvarlig skovdrift.

Gennem tredjepartscertificering af skove og virksomheder i leverandørkæder, sikrer FSC®, at Daarbak Design kan tilbyde kunderne produkter, der er fremstillet af træ fra ansvarligt drevne skovbrug og andre kontrollerede kilder.

I en FSC-certificeret skov ved du, at skovarealet vil bestå generation efter generation. I dele af skoven er der ingen kommerciel hugst, ligesom dele af skoven forvaltes specifikt med det formål at bevare og fremme biodiversitet. Herudover beskyttes sjældne og truede arter og deres levesteder, arbejderne i skovene skal være uddannede og have ordentlige arbejdsforhold (f.eks. sikkerhedsudstyr og løn).

Med andre ord hjælper FSC® med at passe på skovene og de mennesker og dyr, som bor i dem.

FSC® OG VERDENSMÅLENE

FSC´s certificeringssystem med krav til sporbarhed, årlig kontrol og miljømæssig, økonomisk og social ansvarlig skovdrift betyder, at FSC-certificerede produkter bidrager til en række af FN’s verdensmål. Faktisk bidrager FSC® indirekte eller direkte til 14 ud af 17 verdensmål. F.eks. mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, mål 15 om livet på land og mål 3 om sundhed og trivsel. Når du vælger FSC-certificerede produkter fra Daarbak Design, bidrager du dermed samtidig til FN´s verdensmål. (NC-COC-013017/FSC Licens kode FSC-C157220).

MERE OM OS…

SKI LEVERANDØR – 50.30 + 50.31

Leverandør af møbler til kommunerne og staten

ANSVARLIG INDRETNING

Vi har fokus på miljøet

LANDSDÆKKENDE LEVERANDØR

Landsdækkende leverandør og 100% danskejet

ØNSKER DU PERSONLIG RÅDGIVNING?

FIND DIN KONTAKTPERSON

Vores 40 dygtige konsulenter sidder klar til at rådgive dig

FIND DIT NÆRMESTE SHOWROOM

Vi har 4 showrooms fordelt rundt i hele landet