Data skal indrette fremtidens Københavns Universitet.

 

Data er en nøgleressource i den grønne omstilling. Det gælder også i Indkøbssektionen på Københavns Universitet, hvor brugen af databaserede analyser skal vise vejen til implementering af mere bæredygtige indretningsløsninger i fremtiden. Målet er en markant reduktion i KU’s ressourceforbrug.

 

I en tid, hvor bæredygtighed og økonomisk ansvarlighed er i højsædet, er der en stigende interesse for at optimere de fysiske rum, vi arbejder og færdes i. Sådan er det også på Københavns Universitet, der har udvalgt seks indsatsområder, som skal være med til at realisere institutionens ambitiøse bæredygtighedsmål. Ét af hovedtemaerne er bæredygtige indkøb.

 

”På KU (Københavns Universitet, red.) har vi et stort indkøbsprogram med det overordnede mål at finde økonomiske gevinster for over 100 mio. kr. om året på indkøb. Her har en del af arbejdet været at lave en strategi og analyse af de forskellige områder, som også vedrører indkøb af møbler og inventar”, siger Aksel Nok Leth.

 

 

Data og viden som løftestang

Et mere bæredygtigt samfund kræver, at vi udnytter vores materialer og ressourcer bedre og klogere. Derfor skal Københavns Universitets fremtidige forbedringsinitiativer på indkøbsområdet ske på et solidt og databaseret grundlag, der bygger på markedsdialog, brugerinddragelse og ikke mindst TCO-beregninger.

 

”Måden, vi gjorde det på, var ved at have en grundig markedsdialog og brugerworkshops, hvor vi fandt ud af, hvordan vi kan gøre tingene anderledes. Og nogle af de ting, vi stødte på undervejs i processen, gjorde, at vi begyndte at kigge på TCO-værktøjet, som gav os mulighed for at beregne de potentielle miljø- og klimagevinster”, fortæller Aksel Nok Leth og fortsætter.

 

”Med TCO-værktøjet fandt vi ud af, at vores økonomiske mål på møbelområdet i vid udstrækning kunne kombineres med de bæredygtige målsætninger – især når vi taler om genbrug og levetidsforlængelse af vores eksisterende inventar”.

 

 

Pilotprojekter er første skridt

Som et led i den overordnede strategi har Københavns Universitet igangsat en række pilotprojekter med konkrete business-cases, som er første skridt på vejen mod en mere bæredygtig fremtid.

 

”Målet med pilotprojekterne er at finde vores fremtidige behov, der skal danne grundlag for en fuld implementering på hele universitetet. Det gælder både i forhold til vedligeholdelsesaftaler, upcycling og genbrug af egne møbler samt de lager- og logistikløsninger, vi skal have i fremtiden”, siger Aksel Nok Leth.

 

 

Forandring kræver adfærdsændringer

Realisering af mere bæredygtige løsninger kræver, at alle på universitetet tænker bæredygtighed og ansvarlighed ind i deres beslutninger. Og det sker kun, hvis man gør det nemt og tilgængeligt i hverdagen, mener Aksel Nok Leth, der påpeger vigtigheden i at fremme udviklingen af digitale værktøjer. 

 

”Mange af vores initiativer kræver adfærdsændringer hos vores brugere, og for at drive dem er vi nødt til at gøre det let for dem. Hvis det er nemt for brugerne at klikke sig ind på en webshop eller lignende, og de altid bliver præsenteret for genbrugsmøbler, siger erfaringen også, at det er dét, de vælger”, siger han og tilføjer afslutningsvist: ”Det er en lang rejse, vi skal ud på. Det har taget tid at komme hertil, og det vil tage tid at komme i mål. Men vi bliver hele tiden klogere, og vi får mere og mere data, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal gøre det fremadrettet”.

 

”Mange af vores initiativer kræver adfærdsændringer hos vores brugere, og for at drive dem er vi nødt til at gøre det let for dem.”

Aksel Nok Leth, fuldmægtig og kategoriansvarlig, Københavns Universitet

Læs mere om

SDU Nyt SUND

Den sundhedsfaglige fakultetsbygning Nyt SUND i Odense er noget helt særligt.

Ansvarlig indretning

Indretning med fokus på ansvarligt design og produktion, genbrug og genanvendelse.

Vejen mod et grønnere studieliv

Bæredygtighed rykker i stigende grad ind på landets uddannelsesinstitutioner.