Søg her ...

Kontorindretning

 

Indretter du rigtigt, udretter du mere. Hos Daarbak Design er vi specialister i at designe værdiskabende kontorløsninger, som understøtter medarbejdernes behov og virksomhedens aktiviteter. 
 
Uagtet projektets størrelse står vi til rådighed som din leverandør og sparringspartner inden for indretning af kontorer, arbejdspladser og institutioner. Vi har en dyb forståelse for, hvordan man optimalt udnytter pladsen og skaber rum, der passer til jeres image, kultur og værdier. 
 
Når du tilvælger en gennemtænkt og inspirerende indretning, styrker du virksomhedens brandidentitet, som ikke kun er med til at fastholde de ansatte, men også tiltrækker nye kunder og talentfulde medarbejdere. I dag er kontorets indretning både blevet et udstillingsvindue, konkurrenceparameter og trivselsspørgsmål, hvor det ikke er nok bare at indrette arbejdsrummet med de nødvendige kontormøbler. Det handler derimod om at skabe en indbydende og ensartet stil, der bidrager til medarbejdervelvære og en stærk virksomhedskultur, hvor ingen er i tvivl om hvem I er og hvad I står for. 
 
Skal vi hjælpe med jeres indretning? 
Vi tror på, at kontorindretning handler mere om mennesker end hvor møblerne skal stå. Medarbejderne udgør den vigtigste ressource for enhver organisation, hvilket understreger vigtigheden af at skabe fleksible arbejdsmiljøer, der fremmer trivsel, kreativitet og produktivitet. Vi er eksperter i at indrette attraktive og ergonomiske kontorer, som er tilpasset nutidens individer og samtidig er klar til at imødekomme fremtidens behov. 
 
Har du spørgsmål eller en idé som skal realiseres? Book et uforpligtende møde, så vi sammen kan finde en løsning, der matcher den kontorindretning, I drømmer om.

Book et uforpligtende møde

Ansvarlig indretning

Nogle taler om bæredygtighed. Vi vil hellere tale om ansvarlighed. Om at træffe ansvarlige valg, også når det gælder indretning af arbejdspladsen. 
 
I Daarbak Design indretter vi med omtanke for mennesker, miljøet og fremtiden. Vi tager ansvar for en mere bæredygtig udvikling og en verden i social, økonomisk og miljømæssig balance. Når vi taler om ansvarlig kontorindretning, handler det naturligvis om at bruge materialer, som er miljøcertificerede og fri for skadelige kemikalier, men i høj grad også om materialernes kvalitet og levetid. Når du investerer i møbler af høj kvalitet eller vælger inventar lavet af genanvendelige materialer, er du med til at mindske spild, samtidig med at du skaber et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere. 
 
Der er flere måder at opnå en mere miljørigtig indretning på. Udover at vælge kvalitetsmøbler er det også vigtigt at tænke forbrug og affald ind i ligningen. En af de mest effektive måder at reducere energiforbruget på er ved at vælge energieffektive belysningssystemer og energimærket elektronik. Et andet element er at inkludere en affaldssorteringsløsning i indretningen for at sikre, at alle genanvendelige materialer bliver sorteret korrekt og sendt til genbrug. Med de mange tiltag bidrager I ikke kun til en mere ansvarlig virksomhedsprofil, men øger også medarbejdernes tilfredshed og produktivitet. 
 
Uanset om dit projekt er stort eller småt, er der spørgsmål og overvejelser, vi gerne hjælper dig igennem. Vi rådgiver om mere bæredygtige valg i købe-, eje- og bortskaffelsesfasen, så vi i fællesskab kan værne om jordens ressourcer og udnytte inventar og råmateriale på den bedste måde.

Ergonomi

Som mennesker er vi udviklet til at bevæge os – ikke til at sidde stille. Vi skaber indretningsløsninger med udgangspunkt i behov og arbejdsmønstre. Medarbejderne er det vigtigste aktiv i enhver organisation, der gør ergonomi til en uundværlig del af indretningen. De egenskaber, som indgår i kontorets indretning, skal lette, indbyde til og støtte forskellige typer af opgaver. 
 
Faktum er, at en ergonomisk kontorplads, der er tilpasset den enkelte medarbejder, fører til bedre trivsel på arbejdspladsen, en højere grad af sundhed og reduceret sygefravær. Med en velindrettet arbejdsstation bliver de daglige opgaver nemmere, mere behagelige og sundere at udføre, hvilket skaber et velfungerende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og præsterer bedre.

Farver og materialer

Det har ikke kun en æstetisk betydning hvilke farver og materialer, du indretter arbejdspladsen med. Det er også med til at påvirke medarbejdernes oplevelser, adfærd og produktivitet. Nogle rum inviterer til samtale, hvor andre indbyder til ro og refleksion. Inden du vælger interiør, er det derfor vigtigt at overveje, hvilke personer, der skal opholde sig i det givne miljø og hvilke arbejdsopgaver, de skal udføre. 
 
Går du efter de naturlige farver grøn, blå og beige skaber du de rette betingelser for et arbejdsmiljø, hvor der arbejdes med høj koncentration i længere tid ad gangen. Vælger du gule toner kan det være med til at styrke kreativiteten, da vi som mennesker ofte forbinder den gule farve med optimisme, energi og glæde. Det kan have en enorm effekt på medarbejdernes velvære, tryghed, kreativitet og produktivitet at arbejde med farver i kontorindretningen. Vi rådgiver gennem alle faser og tilbyder et færdigt totalkoncept, hvis du ønsker det.

Lys og akustik

Lys er ikke kun et vigtigt element for vores velbefindende som mennesker, det er også et redskab, der kan have en positiv indvirkning på dine ansattes motivation og effektivitet på arbejdspladsen. Nøglen til god belysning er at have flere typer lys i indretningen, der tilsammen danner en funktionel helhed og bidrager til god variation i lokalet. Den fleksible belysning er ikke kun vigtig for at forbedre den samlede medarbejderoplevelse, det er også betydningsfuldt for den enkelte, da vi alle har forskellige præferencer og behov. 
 
Et andet afgørende element er akustik, som er væsentligt for at skabe et behageligt arbejdsmiljø, hvor der kan arbejdes koncentreret. I dag arbejder vi ofte i storkontorer for at fremme kreativitet, samarbejde og kommunikation, men det kan have en negativ effekt på akustikken. Det er derfor vigtigt at have fokus på at skabe et godt lydmiljø, for at undgå lydrelateret stress og koncentrationsbesvær hos medarbejderne. Der findes mange måder at forbedre akustikken, og det kan sagtens være både praktisk og dekorativt på samme tid.

Beplantning

Byd velkommen på kontoret med flotte og kreative planteløsninger, der giver liv på kontoret og skaber en mere hyggelig og hjemlig fornemmelse. Den markante udvikling inden for kontorindretning handler ikke kun om farven på væggen og valget af møbler, men også om at skabe flotte og inspirerende omgivelser – og her kan løsningen være noget så simpelt som kontorbeplantning.  
 
Hvis du ønsker at opdatere kontoret med grønne planter, kan du vælge en helt traditionel løsning med krukker i vinduet og på gulvet, men der findes også løsninger, hvor planter placeres på væggen, hænger i loftet eller inkorporeres i skrivebordet.  
 
Med en planteløsning kan du skabe et mere positivt førstehåndsindtryk til besøgende og signalere din virksomheds værdier og holdninger til miljø, trivsel og velvære.

Inspiration, ideer og mere

Uforpligtende snak