FRA “BRUG-OG-SMID VÆK” TIL KONTORMØBLER LAVET AF FISKEGARN OG PLASTAFFALD.

Langsigtet indretning med omtanke for miljø, mennesker og forretning. Scan Office går efter at rådgive om bæredygtige kontormiljøer. I dag er den cirkulære og grønne tilgang nemlig ikke bare det mest ansvarlige, det er også den bedste forretning.

Kontormøbler kan sagtens være nye, selvom de er fremstillet af noget gammelt og brugt. Scan Office samarbejder med leverandører, der tilbyder alt fra kontorstole af fiskegarn eller plastic fra danske husholdninger, til møbler lavet af dørpaneler og instrumentbrætter fra bilindustrien. Mange møbler har en levetid på adskillige årtier og vil herefter kunne skilles ad, så materialerne kan bruges igen.

Den cirkulære og langsigtede tænkning, hvor ’brug og smid-væk’ erstattes af ’bevar og genbrug,’ er et forretningsområde, Scan Office forventer vil udgøre en stor del af den samlede forretning om blot få år. For udviklingen går hurtigt.

– Markedet efterspørger i den grad cirkulære og grønne produkter. Det er et behov, der har været støt stigende, men det er gået rigtig stærkt de seneste 1-2 år og er så faktisk eksploderet her efter Covid-19, siger CCO og partner, Brian Sørensen.

Sælger bæredygtig rådgivning

Opgaven for Scan Office er i dag især at rådgive og informere kunderne om de uanede muligheder for at få smukke og komfortable kontormøbler, fremstillet uden at udpine jordens knappe ressourcer.

– Vi er ude at tale med rigtig mange mennesker, og når vi fortæller, vi laver stole af brugt fiskegarn og plastflasker, sidder de og måber. Så vores opgave er jo i høj grad at formidle mulighederne for at vælge de bæredygtige løsninger. Vores forretning flytter sig fra at sælge nyt hele tiden til nu også at sælge rådgivning og hjælpe kunderne med at handle rigtigt ind, siger Brian Sørensen.

Ofte kan det nemlig vise sig at være dyrest at købe nyt og billigt, påpeger han:

– Der er produkternes pris, og så er der transporten af møblerne, bortskaffelse af de gamle og så videre. Der er mange følgeomkostninger. Der kan vi rådgive kunderne og tage os af at levere hele pakken på en cirkulær og bæredygtig måde, så ressourcerne bliver brugt optimalt og genanvendt, siger Brian Sørensen.

Toiletbørster, bestik og møbler

Den cirkulære tilgang rummer en guldgrube af muligheder for at levere optimale bæredygtige indretningsløsninger til kunderne, siger Jan Bertelsen. Han er salgsdirektør og partner i Scan Office samt en af hovedkræfterne bag udviklingen af det cirkulære forretningsområde, hvor ansvarlighed er nøgleordet. Når en kunde vælger den totale indretningsløsning hos Scan Office, så handler det ikke kun om at sælge ansvarligt fremstillede kontormøbler, men om at tage sig af hele processen med det cirkulære for øje.

– Når vi tømmer domiciler, sørger vi for at genanvende alt, hvad der overhovedet kan genanvendes. Vi tager os af alt, hvad du kan ryste ud af et hus: fra toiletbørster, over bestik til kontormøbler. Møblerne er blot en del af det. Vi klarer bortskaffelse, flytning, genanvendelse, kildesortering – og vi gør det hele på en ansvarlig måde, siger Jan Bertelsen.

Nogle produkter genbruges og sælges videre, andre doneres. Dem, der ikke egner sig til det, bliver kildesorteret og nedbrudt, så størstedelen af materialerne kan genanvendes til ny produktion.

Billigere at tænke langt

Rådgivningen af kunderne tager udgangspunkt TCO-beregninger (Total Cost of Ownership). Her ser Scan Office på de totale omkostninger i hele produktets levetid. Det betyder, at man som kunde kan få klarhed over, om et ellers tilsyneladende billigt produkt faktisk ender med at blive dyrere end det produkt, der har den højeste indkøbspris.

– Det kan være, at det dyreste produkt holder i måske 15 – 20 år, og at jeg så herefter kan tilbyde at smelte det om flere gange. Så hvis du pludselig hellere vil have en hjerteformet stol, så kan vi lave det om, men vi smider ikke ud. Vi bortskaffer så at sige bortskaffelsesfasen, og det bliver billigere for dig i sidste ende, siger Jan Bertelsen.

Spar mad og mødelokaler

Optimering af ressourcer er en del af det cirkulære forretningsområde. Det involverer også en mere fornuftig brug af både kvadratmeter og møbler, fortæller Brian Sørensen.

– I mange kontormiljøer er der i dag free seating. Traditionelt har man sagt: Vi har 200 medarbejdere, så vi skal have 200 skriveborde. Men i dag kan man – ved brug af big data – få overblik over, hvor mange borde kunden i realiteten har brug for. Det er med sikkerhed færre end 200. På samme måde kan man sætte sensorer op i mødelokaler, der fortæller, hvor høj belægningen reelt er. Så undgår man, at lokaler står tomme. Man vil også kunne give kokken i køkkenet besked om, hvor mange der faktisk har brug for frokost i dag. Så undgår vi madspild. Der er uanede muligheder, og det giver mening både økonomisk og miljømæssigt, siger Brian Sørensen.

Ingen rovdrift på skove

Ansvarlig forretning handler også om at samarbejde med leverandører, der har et eller flere miljøcertifikater og har fokus på genanvendelse, ligesom det handler om at vælge samarbejdspartnere, der opererer deres forretning på en ansvarlig måde. I dag er det oftest den bedste forretning at operere bæredygtigt. I mange offentlige udbud stilles der eksempelvis krav om, at man bruger FSC-godkendt træ. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere, og man tager hensyn til biologisk mangfoldighed og ordentlige vilkår for dem, der arbejder der.

Scan Office er FSC-certificeret, og Brian Sørensen fortæller, hvordan flere af Scan Offices leverandører har omlagt til bæredygtigt træ.

– Når det bliver et krav fra vores kunder, må vi jo også ud i vores værdikæde og stille krav til leverandørerne. Flere har lagt helt om til FSC, fordi det ikke betaler sig at køre med flere spor, og fordi, man kan se, at det er her fremtidens forretning. Prisen er på nogenlunde samme niveau, så det har ikke kostet noget at lægge om til mere ansvarlig produktion. Det er det, der er så opløftende, siger Brian Sørensen.

Kommerciel og grøn

Opløftende er det også at se alle de muligheder, der er lige rundt om hjørnet, for at drive ansvarlig forretning, siger Jan Bertelsen.

– Vi har så mange materialer lokalt, så hvorfor rydde skove, trække materialer ud af bjerge og transportere det langvejs fra? I vores logistikcentre i Aalborg, Brøndby og Horsens kan vi genanvende 95 procent af alt det, der kommer ind. Så hvorfor ikke rengøre, reparere, genbruge og donere alle de møbler og materialer, der er i fin fin stand? Det giver så meget mening, og vi er rigtig godt på vej, siger Jan Bertelsen og peger på, at det at løfte et samfundsansvar også sender arbejdsglæden i top.

Også Brian Sørensen er begejstret for, at han kan være kommerciel og bæredygtig på samme tid.

– Som virksomhed er vi selvfølgelig sat i verden for at tjene penge. At kunne gøre det og samtidig bidrage til en mere bæredygtig verden er fantastisk. Det bliver man da stolt af. Vores medarbejdere synes også, det er sjovt og meningsfyldt, at vi kan være grønne og kommercielle samtidig. Det er bestemt ikke hinandens modsætninger, tværtimod. Men det kræver forandring og den er vi rigtig godt i gang med.

Del nyhed